Neurologia Medforum 2016

Tegoroczny, VII Ogólnopolski Kongres Neurologia Medforum 2016 „Nowe terapie w neurologii", odbył się w Wiśle.

Moderatorem jednej z sesji zatytułowanej „SCP Biofeedback w padaczce" był pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej ppłk dr n. med. Marcin Kopka. W ramach sesji wygłosił on wykład o wolnych potencjałach korowych. Wystąpienie miała również dr. Diana Martinez z Neo Cemod Centro de Neuromodulation (Boston, USA). Przedstawiała wyniki swoich badań dotyczących stosowania biofeedbacku z wykorzystaniem wolnych potencjałów korowych w leczeniu u osób z padaczką lekooporną.

Ponadto w ramach kongresu, ppłk dr n. med. Marcin Kopka, poprowadził warsztat „Postępy w Neurologii" na podstawie publikacji w Lancet Neurology 2015, podczas którego omówiono najistotniejsze doniesienia dla praktyki klinicznej.

Więcej o konferencji: www.neurologia2016.medforum.pl

Go to top