Patent na wynalazek

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.409819 w dniu 13.05.2016 r. przyznał Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej patent na wynalazek pt.: „Mechaniczno-optyczny wskaźnik kontroli hydraulicznego urządzenia przełączającego”.

Twórcami wynalazku są: Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Mirosław Dereń i Franciszek Skibniewski.

Wynalazek przeznaczony jest do użytku w instalacji sprzętu wysokościowo-ratowniczego, wewnątrz komory niskich ciśnień, wykorzystywanej do badań i treningu pilotów, a w szczególności do badania stopnia oporności – czasu rezerwowego.

Go to top