Dyplom MNiSW dla WIML

Miło nam poinformować, że Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wraz z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM oraz Politechniką Warszawską, został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyplomem za projekt pod nazwą „System monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikromodułowych”.

Współtwórcami systemu ze strony WIML byli: płk dr. inż. Krzysztof Różanowski, zastępca dyrektora WIML ds. Badań i Informacji Naukowej, mgr inż. Jarosław Lewandowski, kierownik Laboratorium Badawczego WIML oraz dr Olaf Truszczyński były dyrektor WIML.

Gratulujemy wszystkim twórcom projektu.

Złoty medal dla projektu na targach Brussels Innova 2015: http://www.wiml.waw.pl/pl/Zloty_medal_dla_WIML

Go to top