Konferencja „Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”

W dniach 14-15 maja 2014 r. w Dęblinie odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”. Jej organizatorami są: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego i Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

logo

Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem w działaniach zbrojnych najnowszych technologii i procedur oraz doświadczenia w zakresie działań ratunkowych MEDEVAC, a także zagrożenia związane ze zdarzeniami masowymi. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną:

  • doświadczenia służb cywilnych i mundurowych w procedurach ratowniczych różnych służb bezpieczeństwa państwa;
  • sprzęt naziemny i lotniczy MEDEVAC i CASEVAC.

     

Go to top