Szpital - Kliniki

Z-ca Dyrektora - Kierownik Ośrodka Klinicznego płk lek. Robert Drozdowski
Telefon kontaktowy: +48 261 852 904
   
Naczelna Pielęgniarka: mgr Żaneta Agnieszka Andrzejczak
Telefon kontaktowy: +48 261 852 997

Szanowni Pacjenci informujemy, że żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową obsługiwani są poza kolejnością (więcej...)

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, z póź. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.


 

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH CHORYCH W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCYNY LOTNICZEJ (więcej...)

 

Świadczymy usługi w ramach limitów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz usługi komercyjne. Wysoko wykwalifikowany personel prowadzi od wielu lat działalność diagnostyczną i leczniczą. Hospitalizujemy pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego. Naszym głównym celem jest troska o zdrowie pacjentów, komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie hospitalizacji.

W strukturze Szpitala Ośrodka Klinicznego WIML są następujące kliniki:

  • Klinika Chirurgii Ogólnej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Neurologii
  • Klinika Okulistyczna
  • Klinika Otolaryngologiczna

Zakłady:

     

Go to top