Rada Naukowa

 

Biuro Rady Naukowej
tel. +48 261 852 852
 
 
 Skład Rady Naukowej WIML (kadencja 2022-2026)
Prezydium
Przewodniczący: płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL
Z-ca przewodniczącego: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Sekretarz: dr Paulina Baran

Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu WIML, Rada Naukowa Instytutu liczy 24 członków. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 12 osób oraz osoby spoza Instytutu, wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, w liczbie 12 osób.

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Dyrektora Instytutu:

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej:

 • gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
 • dr hab. n. med. Karolina Dżaman, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • dr hab. n. med. Grzegorz Kade
 • dr hab. n. med. Rafał Kamiński, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 • prof. dr hab. inż. Adam Liebert
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat
 • płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki:

 • dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin

Dodatkowo, zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi:

     

Go to top