Rada Naukowa

 

Biuro Rady Naukowej
tel. +48 261 852 852
e-mail: przewodniczacyrn@wiml.waw.pl
 
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH - 16 CZERWCA 2021 ROKU
 Skład Rady Naukowej WIML (kadencja 2017-2021)
Prezydium
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Z-ca przewodniczącego: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Sekretarz: dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML

Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu WIML, Rada Naukowa Instytutu liczy 24 członków. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 12 osób oraz osoby spoza Instytutu, wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, w liczbie 12 osób.

Członkowie Rady Naukowej powołani w wyniku wyborów:

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
 • dr hab. n. med. Ewa Majewska, prof. UM
 • prof. dr hab. Wiesław Nowiński
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI

Dodatkowo, zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1-2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą:

     

Go to top