Lecznictwo

Szanowni Pacjenci informujemy, że żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową obsługiwani są poza kolejnością (więcej...)

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, z póź. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Rejestracja POZ czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 18:00.

Dostępne metody rejestracji:

  • osobiście w Rejestracji
  • telefonicznie:

tel. 261 852 873
tel. 725 880 037
tel. 727 063 003

 

Medyczny Portal Informacyjny (MPI)

 

Uwaga! Medyczny Portal Informacyjny (MPI) umożliwia pacjentom elektroniczną rezerwację usług medycznych w POZ  oraz dostęp do własnej dokumentacji medycznej.

 

Ankieta - oświadczenie Pacjenta o stanie zdrowia i uczuleniach (pdf)

 

Ogłoszenie o planowanym brakowaniu/niszczeniu dokumentacji medycznej (więcej...)

  

 

Pacjent Unijny

 

 

 

 

 

 Regulamin dla osób odwiedzających chorych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (więcej...)


Informacja o warunkach udzielania Teleporady, wystawiania E-recepty, E-skierowania oraz E-zlecenia udzielanych w ramach POZ (więcej …)

Instrukcje dla pacjentów: E-recepty, E-skierowania, E-zlecenia oraz Zlecenia badań dodatkowych (więcej …)

 

GABINET ZABIEGOWY PRZYCHODNI PRZYKLINICZNEJ
czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00
tel. 261 852 914

 

Świadczymy usługi w ramach limitów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz usługi komercyjne. Wysoko wykwalifikowany personel prowadzi od wielu lat działalność diagnostyczną i leczniczą.

Hospitalizujemy pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego. Naszym głównym celem jest troska o zdrowie pacjentów, komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie hospitalizacji.

Izba Przyjęć tel. +48 261 852 988
Rejestracja Rezonans Magnetyczny tel. +48 261 852 017
Rejestracja Tomografia Komputerowa tel. +48 261 852 017
Rejestracja USG, RTG tel. +48 261 852 017
Rejestracja Fizjoterapia tel. +48 261 852 663

     

Go to top