Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy

 

Kierownik:
lek. med. Marek Popiel
Telefon kontaktowy: +48 261 852 866
   

Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatów i członków personelu lotniczego – do wykonywania czynności pilota statku powietrznego, personelu pokładowego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego.

W swojej strukturze zawiera gabinety lekarskie:

  • internistyczny/ogólny
  • okulistyczny
  • laryngologiczny
  • EKG
  • neurologiczny
  • psychiatryczny
  • ortopedyczny
  • urologiczny
  • medycyny pracy
  • zabiegowy

     

Go to top