Gorne menu

Bezsenność w WIML Sticky

20 maja 2015 r. odbyło się dwunaste sympozjum, z cyklu WIMLowskich Spotkań Naukowych pt. „Zaburzenia Snu”, podczas którego referat wygłosił dr hab. n. med. Adam Wichniak, Zastępca Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Studenci UKSW w WIML Sticky

W dniach 11 i 13 maja 2015 r. studenci psychologii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odwiedzili Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy psychologów prowadzących badania kandydatów na pilotów i personelu lotniczego oraz działalnością Instytutu.

Sprzęt medyczny dla otyłych Sticky

Jak donosi „Gazeta Wyborcza” jedynie krakowskie pogotowie ma karetkę bariatryczną, przeznaczoną do przewozu chorych na otyłość. Cytowany w artykule dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof WIML, kierownik Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wskazuje, że powinno się wyznaczyć ośrodki referencyjne dla chorych na otyłość.

Zmarł płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Aleksander Badowski Sticky

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Rada Naukowa i Pracownicy z żalem żegnają Pana płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Badowskiego.

XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe Sticky

20 maja 2015 r. odbędzie się XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe poświęcone zaburzeniom snu, które poprowadzi dr hab. n. med. Adam Wichniak, Zastępca Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Posiedzenie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN w CNS Lab Sticky

Z okazji 50-tej rocznicy wyjścia człowieka w otwartą przestrzeń kosmiczną, 8 maja 2015 r. w Ośrodku Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego - CNS Lab, odbyło się uroczyste posiedzenie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych.

Strony

Subscribe to Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej RSS