O nas

Zaufały nam pokolenia polskich pilotów. Dziś jesteśmy otwarci dla wszystkich.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Instytut obecnie prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą.

W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GYRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta.

W 2011 roku oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. WIML posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, WIML doprowadził do wielu wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA.

Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

Podstawowe zadania:

  • Wykonywanie prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i naukowo-technicznych z zakresu nauk podstawowych i stosowanych, dla potrzeb medycyny lotniczej.
  • Prowadzenie działalności klinicznej związanej głównie z profilaktyką oraz wczesną diagnostyką i leczeniem stanów chorobowych.
  • Prowadzenie działalności kwalifikacyjnej pilotów polegającej na orzekaniu o zdolności do służby w powietrzu oraz na kwalifikowaniu kandydatów do szkolenia lotniczego i naziemnej obsługi lotów.
  • Prowadzenie szkoleń i kursów podyplomowych dla lekarzy lotniczych.
  • Kształcenie lekarzy lotniczych wojskowych i cywilnych - na stopień doktora nauk medycznych i specjalistów w zakresie medycyny lotniczej.

     

Go to top