Projekt EZAF - Promowanie Inicjatyw Prozdrowotnych

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od listopada 2016 r. realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 pn. „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych" www.ezaf.pl finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, reprezentowane przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej wśród służb mundurowych w zakresie prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej poprzez:

  • opracowanie i rozpowszechnianie treści edukacyjnych dotyczących prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia dla służb mundurowych
  • ocenę stanu wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia wśród służb mundurowych
  • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli służb mundurowych na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Ponadto prowadzone są:

  • szkolenia m.in. z zakresu prawidłowego żywienia, żywienian w sporcie, aktywności fizycznej, prewencji nadwagi i otyłości, chorób układu krążenia oraz wpływu stylu życia na zdrowie  (tematy szkoleń dostosowane są do potrzeb odbiorców)
    • czas trwania szkolenia to około 2-3 h (część teoretyczna i warsztatowa – pomiary składu ciała)
    • miejsce szkolenia – do uzgodnienia; specjaliści z WIML mogą przeprowadzić szkolenie w siedzibie osób zainteresowanych lub szkolenie może zostać zorganizowane w siedzibie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
    • data i godziny szkoleń pozostają do negocjacji.

Dla chętnych oferujemy: pomiar składu ciała (określenie należnej masy ciała, dziennego zapotrzebowania energetycznego, aktualnej masy mięśniowej, zawartości tkanki tłuszczowej oraz nawodnienia organizmu) z omówieniem wyników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o kontakt.

Więcej informacji na stronie www.ezaf.pl

     

Go to top