22-26 listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym czasie staramy się pamiętać o ludziach, którzy oddają innym krew, najcenniejszy dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi.

Z kart historii czytamy, że pierwszym ośrodkiem w Polsce zajmującym się tematyką pobierania krwi oraz problemami transfuzjologii  był założony w 1935 roku Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi w Warszawie. Rok później utworzono Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem Przetaczania Krwi w Łodzi. Początkowo ośrodki te zajmowały się opracowywaniem zasad i podstaw leczenia krwią oraz ich popularyzacją. 

Rok 1958 traktowany jest jako oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Honorowi Dawcy Krwi poprzez swoją postawę w pełni zasługują na szacunek wśród całego społeczeństwa. Ich ofiarność dla ratowania ludzkiego życia, jest godna najwyższego uznania.

Do grona Honorowych Dawców Krwi należą również pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

MM, ISz, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top