71. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniach 20-23 września br. we Wrocławiu odbył się 71. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Podczas tegorocznego spotkania zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w składzie: dr n. med. Michał Janik, lek. Przemysław Sroczyński, lek. Krzysztof Jędras oraz lek. Dawid Golik, zaprezentował wyniki swojej działalności naukowej. Przedstawione badania dotyczyły dziedzin, w których specjalizują się nasi lekarze, tj. chirurgii bariatrycznej, laparoskopowego leczenia przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej i operacji antyrefluksowych.

Przedstawiono również rekordową liczbę 10 prac naukowych, z czego 3 prace przedstawione były w formie ustnej w sesjach dla najlepszych zgłoszonych prac naukowych.

Podczas  Kongresu odbyły się wybory członków Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Do zarządu głównego sekcji wybrany został lekarz z Kliniki Chirurgii Ogólnej WIML – dr n. med. Michał Janik. 

Serdecznie gratulujemy.

MJ, WIML
fot. MJ

     

Go to top