Badania laboratoryjne niezbędnym narzędziem lekarza w opiece nad pacjentem

W dniach 12-13 czerwca 2015 r. odbyła się współorganizowana przez WIML  XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego pt.: ,,Badania laboratoryjne niezbędnym narzędziem lekarza w opiece nad pacjentem”.

Na tym forum WIML reprezentowała płk dr n. med. Alicja Trochimiuk, kierownik Laboratorium Klinicznego WIML, a zarazem konsultant diagnostyki laboratoryjnej Wojskowej Służby Zdrowia.

Program konferencji obejmował wykłady, przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe i prezentacje poświęcone postępowaniom diagnostycznym w kontekście obowiązujących procedur. Tematy poruszane na konferencji były związane ze zdrowiem pacjenta, jego stanem klinicznym, zaburzeniami związanymi między innymi  z niedoborami witamin, głównie witaminy D.

Wiele uwagi poświęcono pacjentowi kardiologicznemu - pacjentowi trudnemu, obciążonemu licznymi schorzeniami współistniejącymi. Omówiono m.in. rolę biomarkerów laboratoryjnych w predykcji przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz aspekty diagnostyczno-rokownicze w przypadku przewlekłej choroby nerek. Zajęto się także inną, trudną grupą pacjentów, czyli pacjentami onkologicznymi, ich hematologicznymi i biochemicznymi wykładnikami stanu zapalnego, wraz ze zmianami w systemie immunologicznym oraz zaburzeniami gospodarki hormonalnej i szeregu podstawowych procesów metabolicznych. Relacje pomiędzy procesem nowotworowym, a stanem zapalnym od ponad 100 lat są przedmiotem zainteresowań wielu badaczy.

Laboratorium Kliniczne WIML spełnia międzynarodowe standardy. Posiada m.in. certyfikaty UK RIQAS.

Laboratorium Kliniczne WIML - http://www.wiml.waw.pl/pl/Laboratorium

     

Go to top