Bezpiecznie i pewnie

W styczniu 2015 roku zakończono realizację projektu o nazwie „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym", którego Partnerem był Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dzięki realizacji Projektu powstało Pomocnicze Stanowisko Badawcze do badań psychofizycznych kierowców typu SYMSAM-2 oraz System Pomiarowy pozwalający na monitorowanie aktualnego stanu psychofizjologicznego kierujących pojazdami, a tym samym pozwalające na zbadanie i ocenę wpływu czynników środowiskowych oraz indywidualnych kierowcy na sytuacje niebezpieczne na drodze podczas jazdy.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Projektu: http://bezpiecznieipewnie.com/

     

Go to top