Dyrektor WIML powołany do Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej płk dr Olaf Truszczyński został powołany do składu Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) na kadencję 2013-2017.

Komisja Medyczna jest statutowym organem doradczym zarządu PKOl w zakresie:

  • organizacji opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej,
  • bieżącego zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia sportowego,
  • organizacji zabezpieczenia medycznego igrzysk olimpijskich,
  • problemów związanych ze zjawiskiem dopingu w sporcie,
  • działań naukowych na rzecz sportu (exercise science).

Komisja zajmuje się również propagowaniem aktywności fizycznej i sportu, jako kluczowego elementu profilaktyki zdrowotnej, poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych. 

Strona WWW Komisji: http://www.pkol.pl/pl/pages/display/15635

     

Go to top