Niedotlenienie i iluzja Coriolisa u pilotów w trakcie symulowanego lotu

Prestiżowe czasopismo Aerospace Medicine and Human Performance w numerze drugim lutowego wydania, opublikowało na swoich łamach artykuł  pt: „Niedotlenienie i iluzja Coriolisa u pilotów w trakcie symulowanego lotu", którego autorami są pracownicy WIML: Krzysztof Kowalczuk, Stefan Gaździński, Michał Janewicz, Marek Gąsik, Rafał Lewkowicz i Mariusz Wyleżoł.

Artykuł porusza problematykę wpływu krótkotrwałego niedotlenienia na podstawowe właściwości ruchu sakadowego oka. Badaniu poddano 14 doświadczonych pilotów w trzech różnych sytuacjach różniących się poziomem ciśnienia parcjalnego tlenu. Wyniki badania wskazują, że krótkotrwałe niedotlenienie nie ma wpływu na właściwości ruchu sakadowego oka. Powodem takiego stanu rzeczy są prawdopodobnie mechanizmy kompensujące naszego organizmu.

Więcej na stronie: http://www.ingentaconnect.com/content/asma/amhp/2016/00000087/00000002/art00006

     

Go to top