Powołania do Rady Naukowej WIML kadencji 2016-2020

W dniu 21 października 2016 r. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, na podstawie art. 30 ust. 4 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, powołał nowych członków do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej kadencji 2016-2020.

Powołani zostali:

  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kazimierz Baj
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Krzysztof Dziekoński
  • dr hab. inż. Jarosław Kozuba
  • dr hab. n. med. Ewa Majewska
  • prof. dr hab. Wiesław Lucjan Nowiński
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wojciech Paśnik
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
  • prof. dr hab. Jerzy Michał Walecki

 

 

     

Go to top