Seminarium Oddziału Mazowieckiego PLTR w WIML

W dniu 21 listopada 2013 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML), w ramach cyklu comiesięcznych spotkań Oddziału Mazowieckiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) zorganizowano seminarium na temat diagnostyki tomograficznej.

W mowie otwierającej, profesor Ryszard Pacho, przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PLTR, nawiązał do pięknych tradycji, położonego w malowniczej scenerii Żoliborza WIML, który jest jednym z najstarszych instytutów w Polsce. Zwrócił szczególną uwagę na nowoczesną infrastrukturę części szpitalnej instytutu w obszarze diagnostyki obrazowej m.in.: wysokiej klasy sprzęt Rtg, USG, ECHO, MRI i CT.  Następnie wspomniał o misji PLTR i samych spotkaniach, które są znakomitą okazją dyskusji i wymiany doświadczeń między radiologami.

W kolejnej części programu dr med. Leopold Bakoń przedstawił referat „Znaleziska sercowe w standardowych badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej”. W swojej prezentacji omówił różnice w percepcji serca widzianego oczami kardiologa i radiologa. Podkreślił potrzebę dialogu między specjalistami obu dziedzin medycznych, zarówno w zakresie badań jak i tworzenia opisów.

Kolejne wystąpienie, dr med. Ilony Michałowskiej, poświęcone było roli tomografii komputerowej w obrazowaniu tętnic wieńcowych. Pani doktor zaznaczyła, że spotkania PLTR są właściwym forum do wypracowania standardu opisu wyników badań w diagnostyce obrazowej.

Głos zabrał również profesor Lech Kopka, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny lotniczej, a przede wszystkim kardiolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych WIML. Zwrócił uwagę na różnice w diagnostyce pilotów wojskowych, które są wynikiem nietypowych warunków pracy, gdyż są oni narażeni na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: przeciążenia, obniżone ciśnienie, promieniowanie, nadciśnienie oddechowe i inne. Profesor postulował, aby radiolodzy dokładniej opisywali stopień zmian zwężających w naczyniach wieńcowych i nie ograniczali się w opisach wyników angio-CT naczyń wieńcowych do standardowych stwierdzeń jak "bez istotnych zmian zwężających". Uzasadniając swój postulat profesor argumentował po pierwsze, że istotne (tzn. co najmniej 70%) zwężenia światła naczyń wieńcowych ocenione w badaniach obrazowych nie zawsze doprowadzają do zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego, wymagających leczenia inwazyjnego, podczas gdy pośrednie zmiany zwężające (55%-65%) w kilku naczyniach mogą prowadzić do takich zaburzeń i wymagać leczenia. Po drugie stwierdził, że dla potrzeb orzecznictwa lotniczo-lekarskiego tego typu opisy są całkowicie nieprzydatne, ponieważ każda nieopisana zmiana w naczyniach wieńcowych może być powodem zaniechania dalszej diagnostyki (w tym inwazyjnej) i w konsekwencji zagrażać bezpieczeństwu lotów, zwłaszcza na samolotach wysokomanewrowych. Nawet miękka blaszka miażdżycowa w ścianie naczynia wieńcowego, nie zwężająca wyraźnie jego światła, może pęknąć pod wpływem ekstremalnych czynników lotu, doprowadzając do zawału serca i katastrofy lotniczej. Kończąc swój wywód profesor Kopka zaproponował powołanie zespołu ekspertów, w składzie prof. Jerzy Walecki, dr Leopold Bakoń jak również inni kardiolodzy z WIM i WIML, który dokona oceny przydatności stosowanych metod obrazowania naczyń wieńcowych (w tym na naszym 320 rzędowym tomografie komputerowym) i perfuzji mięśnia sercowego dla potrzeb klinicznych, a zwłaszcza dla orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Wyraził nadzieję, że w przyszłości nadarzy się okazja przedstawienia wyników badań na jednym z posiedzeń Oddziału Mazowieckiego PLTR.

W dyskusji brali także udział reprezentanci innych instytucji, zajmujących się tego typu diagnostyką. Zgodnie stwierdzili, że istnieje konieczność dialogu, wzajemnej współpracy   i dokładnego zdefiniowania oczekiwań dla uzyskania wiarygodnych oraz satysfakcjonujących wyników.

Pod koniec spotkania przedstawiciel firmy Toshiba zaprezentował nowe możliwości w diagnostyce neuroradiologicznej.

Na zakończenie z inicjatywy uczestników spotkania, płk. lek Grzegorz Nowicki z-ca dyrektora WIML, kierownik Ośrodka Klinicznego WIML, pokazał urządzenia instytutu wykorzystywane do badań w zakresie diagnostyki obrazowej.

Serdecznie gratulujemy przewodniczącemu Mazowieckiego Oddziału PLTR, profesorowi Ryszardowi Pacho i wszystkim prelegentom za inspirujące, wspaniale przygotowane wystąpienia, które prowokują do głębszej refleksji na temat diagnostyki obrazowej.

fot. Janusz Ośko

     

Go to top