WIML na III Polskiej Konferencji Eyetrackingowej

Przedstawiciele WIML zaprezentowali plakaty naukowe podczas III Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, która odbyła się w dniach 5-6 marca 2015 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Plakaty naukowe zatytułowane „Efekt połączonego wpływu iluzji Coriolisa oraz hipoksja na ruchy sakadowe oka podczas symulowanego lotu”, „Zastosowanie okulografii do oceny skuteczności manewrów przeciwprzeciążeniowych: wstępne doświadczenia”, „Niedotlenienie wywołane symulowaną hipoksją wysokościową, a motoryka oka pilota” przedstawili dr n. med. Krzysztof Kowalczuk, kierownik Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML, mgr inż. Marcin Strojek, zastępca kierownika Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML i mgr Michał Janewicz. Zaprezentowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

Polska Konferencja Eyetrackingowa to forum wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii badaczy z różnych ośrodków, stosujących w swych badaniach okulografię.

Więcej: http://konferencjaet.neurodevice.pl

     

Go to top