Wigilia 2011 r.

W dniu 20 grudnia 2011 r. w WIML odbyła się uroczysta Wigilia, w której wzięli udział pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście: biskup polowy WP, oficerowie Dowództwa Sił Powietrznych, Służby Zdrowia Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,  oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu, płk dr Olaf Truszczyński podziękował pracownikom za dotychczasową pracę na rzecz Instytutu. Wyraził wdzięczność także osobom i instytucjom, które wspierały w ostatnim okresie działalność WIML.
Uczestniczący w spotkaniu opłatkowym biskup polowy WP Józef Guzek łamiąc się opłatkiem złożył życzenia życząc pracownikom WIML „pomysłów, konsekwencji w działaniu i pasji w wykonywaniu misji lekarza i naukowca. - Niech ta płynąca ze Świąt inspiracja religijna pomaga Wam w służbie drugiemu człowiekowi – podkreślił. Poprosił, aby życzenia spokoju, ciepła i Bożego błogosławieństwa zanieśli także do swoich rodzin. Podkreślił również znaczącą rolę Instytutu w diagnostyce i leczeniu schorzeń oraz w badaniach nad dopuszczaniem i udzielaniem uprawnień przyszłym pilotom wojskowym i cywilnym”. Bp Guzdek życzył również „by wielu ludzi w naszej Ojczyźnie rozumiało, jak ważna jest ta posługa wobec Sił Powietrznych: badania naukowe, rozwój medycyny lotniczej i ta codzienna służba chorymi i potrzebującymi. Podczas wizyty biskup polowy odwiedził  także kaplicę szpitalną Instytutu.
Przełamując się opłatkiem z pracownikami Instytutu życzenia złożył również Kapelan WIML ks. kmdr. w st. spocz. Janusz Bąk.

     

Go to top