Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dnia 18 stycznia 2012 r., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Krzysztof Struzik.
Pan Doktor jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Nasi lekarze są w większości absolwentami WAM-u; bliźniaczej uczelni łódzkiej AM. Mógł, więc Pan Doktor niejednokrotnie słyszeć żarliwe bicie naszych serc podchorążackich. Odgłos ten zapewne do dzisiaj utrwalony jest w łódzkich brukach. Przy dobrej woli i wrażliwym uchu można go posłyszeć i tam, i w naszych zachowaniach oraz czynach służebnych naszym siłom zbrojnym. Absolwenci WAM-u o wysokich aspiracjach i szerokich horyzontach doznań medycznych skierowani zostali do lotnictwa. Tutaj pozostają i trwają, choć z naszej wysokości słabo dostrzegać można równowagę pomiędzy potrzebami kondycyjno – zdrowotnymi lotników a możliwościami państwowego zabezpieczenia pełnej wydolności tzw. „czynnika ludzkiego”; tak oficjalnie nazwano człowieka nawigującego statkiem powietrznym. Taka nazwa spłyca problem i odpowiedzialność za bezpieczny lot. Wszak inaczej brzmi człowiek w przestworzach a inaczej czynnik ludzki w bezpieczeństwie lotu!
Pan Doktor wykazuje oczekiwaną przez nas wrażliwość wyrażaną działalnością zawodową i społeczną; polityczną oraz samorządową. Postrzeganie najpilniejszych potrzeb zbiorowości ludzkich w połączeniu ze zwyczajną dobrocią objawiło się licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami. Pośród nich najznakomitszym wydaje się przyznanie przez władze Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej honorowego tytułu profesora spraw międzynarodowych. Innym znakomitym wyróżnieniem jest udekorowanie odznaczeniem „Polonia Mater Nostra Est” (Polska jest naszą matką), przyznanym za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną (2011 r.).

     

Go to top