Współpraca WIML z SGSP

5 lutego 2014 r. zawarto ramową umowę o współpracy pomiędzy Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (WIML) i Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP). Sygnatariuszami porozumienia są płk dr Olaf Truszczyński, Dyrektor WIML i nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, Rektor – Komendant SGSP.

Umowa przewiduje zacieśnienie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz dydaktyki. Ten cel zostanie osiągnięty poprzez: wzajemną pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej, wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych, wdrożenia oraz komercjalizację wyników naukowych, wymianę informacji o realizowanych projektach, wzajemne korzystanie z aparatury badawczej, organizowanie seminariów i konferencji naukowych oraz inne formy wspólnych działań.

     

Go to top