Współpraca nauki i biznesu

W dniach 13-15 października 2014 r. w Warszawie odbyła się interdyscyplinarna konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes. zorganizowana przez Politechnikę Warszawską, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wzięli w niej udział przedstawiciele biznesu i polskich instytutów badawczych, m.in. WIML.

Celem konferencji Nauka.Infrastruktura.Biznes. była budowa związków między środowiskiem naukowym i biznesowym, których współpraca jest warunkiem dla stworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Nowoczesna infrastruktura badawcza, która pojawiła się w Polsce w ostatnich latach stanowi naturalny pomost dla działań obu środowisk.

W czasie konferencji płk dr inż. Krzysztof Różanowski, zastępca dyrektora WIML ds. badań i informacji naukowej przedstawił potencjał naukowo-badawczy Instytutu, zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i sprzętowych. Wyraził zainteresowanie współpracy, szczególnie w aspekcie wytwarzania urządzeń w skali mikro i nano oraz produkcji krótkich serii prototypowych.

W konferencji Nauka.Infrakstruktura.Biznes udział wzięli przedstawiciele m.in.: Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET-Dolina Lotnicza, Śląskiej BIO-FARMY, konsorcjum Eco-Tech Complex z Lublina i WIML.

Wśród przedstawicieli środowiska biznesowego nie zabrakło tak innowacyjnych firm jak: Samsung Electronics, Vigo System, Grupa Adamed, IBM Polska i PESA Bydgoszcz.

Patronem honorowym konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej: http://www.cezamat.eu/artyku%C5%82y/159-wydarzenie-relacja-z-konferencji-nauka-infrastruktura-biznes.html

     

Go to top