89-lecie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Historia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej rozpoczęła się 7 stycznia 1928 roku, kiedy to Marszałek Polski Józef Piłsudski, ówczesny Minister Spraw Wojskowych, wydał rozkaz powołujący Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich. W ten sposób Polska dołączyła do grona Państw takich jak USA czy Wielka Brytania, które również zdawały sobie sprawę z niezwykłych warunków z jakimi spotyka się pilot w powietrzu.

W skład powołanego Centrum weszło 9 lekarzy, a szefem zespołu został wyznaczony płk dr Adam Huszcza będący jednocześnie szefem lekarzy lotniczych w Polsce.

Okres międzywojenny był dla działalności Centrum okresem bardzo dynamicznego rozwoju. To wtedy wybudowano pierwszą komorę niskich ciśnień, określono strukturę i zasady opieki medycznej nad pilotami, wprowadzono w życie przepisy orzeczniczo-lekarskie oraz ustalono zasady współpracy w zakresie bezpieczeństwa lotów.


Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Instytutu. W czasie okupacji wielu lekarzy walczyło z wrogiem w oddziałach Armii Krajowej.

Od 1958 r. placówka rozpoczęła działalność pod obecną nazwą, a w 1960 r. zmieniła siedzibę na zajmowane do dziś budynki  przy ulicy Krasińskiego w Warszawie.

Kolejne lata były dla Instytutu okresem wielkich innowacji. Oddano do użytku m.in. dużą komorę niskich ciśnień, gdzie istniała możliwość jednoczesnego badania 12 osób, a w przedsionku możliwość przeprowadzania dekompresji. W tym okresie zbudowano też pierwszą wirówkę przeciążeniową dla ludzi i oddzielną dla zwierząt.


Dziś WIML to kompleksowe centrum medycyny lotniczej z jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. Prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciw przeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą. W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od zawsze mógł się pochwalić wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Lekarzami, dla których poznawanie medycyny lotniczej jest pasją. I to właśnie takim lekarzom i ich odkryciom, zawdzięczamy tak bogaty dorobek naukowy wpisany w historię nie tylko Instytutu i Polski, ale również całego świata.

     

Go to top