96. urodziny WIML

7 stycznia br., obchodzimy 96. rocznicę powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Geneza Instytutu sięga 1928 r., kiedy to na mocy rozkazu ministra spraw wojskowych, marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zostało powołane Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich (CBLL). Centrum od początku było instytucją o charakterze naukowo-badawczym.

W trakcie trwania 96-letniej historii Instytutu, doszło do niezwykłego postępu w medycynie oraz lotnictwie, a wieloletnie doświadczenie i kompetencje najwyższej klasy specjalistów WIML z różnych dziedzin nadal wpływają na wysoką jakość wykonywanych zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP. 

MM, ISz, WIML

     

Go to top