Komunikat Wojskowej Izby Lekarskiej - Wybory IX Kadencja

 

Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej informuje, że w okresie od 1 do 30 czerwca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX Kadencji.

Zainteresowane osoby, proszone są o składanie wypełnionych KART ZGŁOSZENIA KANDYDATA do Biura Wojskowej Izby Lekarskiej.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • wzór karty zgłoszenia kandydata znajduje się na stronie https://wojskowa-il.org.pl/?page_id=8352 w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA
 • zgłoszenia może dokonać tylko członek tego samego rejonu wyborczego, przy czym zgłoszenie może również dotyczyć własnej osoby
 • wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata należy dostarczyć do Biura Wojskowej Izby Lekarskiej w jeden z niżej wymienionych sposobów: 
  • osobiście (poniedziałek – piątek, w godz. 8-15)
  • pocztą na adres: Wojskowa Izba Lekarska – Okręgowa Komisja Wyborcza, ul. Edwarda Jelinka 48, 01-646 WARSZAWA
  • faxem: 22 621 04 93 /12 11/ wew. 104
  • e-mailem: wojsko@hipokrates.org

UWAGA! nie zgłoszenie żadnego kandydata w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wyboru delegata z danego rejonu wyborczego  w całej kadencji.

Więcej informacji na stronie https://wojskowa-il.org.pl/?page_id=8037

 

     

Go to top