Modernizacja komór niskich ciśnień w WIML

Komora niskich ciśnień „Wawelska” i komora nagłej dekompresji to symulatory, w których badany i szkolony jest personel lotniczy oraz prowadzone są badania naukowe. 

W ostatnim czasie realizowana jest modernizacja komór (zaplanowana do końca 2023 r.), polegająca na unowocześnieniu jej systemów, wymianie przestarzałych urządzeń oraz zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Modernizacja ma na celu, zapewnienie sprawności komór i gotowości do wykonywania szkoleń i badań w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat oraz zwiększenie bezpieczeństwa badanych i szkolnych. 

Komory są urządzeniami systemu symulacji zmiennych warunków środowiska podczas lotu, na trwale wpisanymi w system szkolenia personelu latającego Sił Zbrojnych RP, od którego zależy gotowość lotnictwa wojskowego do wykonywania zadań. WIML zapewnił wymagane procedury, które pozwoliły zrealizować niezbędną modernizację z zachowaniem pełnej zdolności do prowadzenia zaplanowanych szkoleń zgodnie z umowami zawartymi z MON.

ISz, AW, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top