Odszedł prof. dr hab. med. Mieczysław Wojtkowiak

 

„Pamięć to okno, przez które możemy Cię zobaczyć, kiedy tylko chcemy".

Z wielkim żalem żegnamy prof. dr. hab. med. Mieczysława Wojtkowiaka lekarza, pilota, kolegę, przyjaciela, wieloletniego pracownika Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prof. dr hab. med. Mieczysław Wojtkowiak był uznanym specjalistą w zakresie oddziaływania przyspieszeń na organizm pilota i autorem nowatorskich badań w skali Polski. Z WIML związany był od  1957 roku, gdzie pracował kolejno na stanowiskach: pracownika naukowego, adiunkta, kierownika Pracowni Patofizjologii Przyspieszeń oraz konsultanta naukowego. Jego prace przyczyniły się do poprawienia bezpieczeństwa lotów, wprowadzenia nowych form treningu pilotów i zmian w projektowaniu np. katapult.

Szczególnie dużo czasu profesor Wojtkowiak poświęcił badaniom personelu latającego w wirówce przeciążeniowej. W czasie swojej kariery przeprowadził parę tysięcy badań lotników, w tym polskich kandydatów na kosmonautów. Wyniki te przyczyniły się do opracowania programów działania przyspieszeń czy stworzeniu skali ocen wykorzystywanych podczas badań personelu latającego.

W jego dorobku jest ponad 100 oryginalnych prac naukowych. Jest współautorem 2 podręczników z zakresu medycyny lotniczej, a także laureatem konkursów naukowych oraz nagród Ministra Obrony Narodowej III°, II°, i I°.

Profesor Wojtkowiak związany był z WIML przez wiele lat.  Praca w Instytucie dawała mu wiele satysfakcji, jak sam mówił: „..Od 1957 roku jestem związany z WIML, który pozwolił mi spełnić moje marzenia. W Instytucie przeżyłem niezwykłe chwile. Brałem udział w pracach nad budową jednej z najnowocześniejszych wirówek, przygotowaniach do lotu pierwszego polskiego astronauty, badaniach nad bezpieczeństwem polskich lotników, jakże zasłużonych dla ojczyzny...”

Mówimy do zobaczenia Drogi Kolego.

     

Go to top