Termomodernizacja budynków WIML

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej realizuje projekt pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” Nr POIS.01.03.01-00-0059/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan mgr inż. Zbigniew Żukowski.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach WIML nr 2, 5, 9, polegających między innymi na dociepleniu fasady/ścian zewnętrznych i stropów budynków, wymianie okien na energooszczędne oraz instalacji CO wraz z grzejnikami, a także na modernizacji węzłów cieplnych budynków i instalacji ciepłej wody użytkowej. Wymieniane są istniejące oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED. Zainstalowana zostanie nadachowa instalacja fotowoltaiczna oraz system zarządzania energią elektryczną w budynkach.

Dotychczas częściowo zakończono prace w budynkach nr 2 i 9. W chwili obecnej trwa modernizacja w budynku nr 5.
Zgodnie z harmonogramem projektu, prace termomodernizacyjne w budynkach WIML zakończą się pod koniec bieżącego roku.

     

Go to top