Udział WIML w III Międzynarodowej Konferencji Jaskrowo-Zaćmowej GlauCat

 

W dniach 27-28 sierpnia br. w Mikołajkach odbywa się III Międzynarodowa Konferencja Jaskrowo-Zaćmowa GlauCat, organizowana merytorycznie przez Katedrę i Klinikę Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod kierunkiem Prof. dr. hab. med. J. Szafilka. Biorą w niej czynny udział lekarze z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przedstawiając na żywo oraz w formie on-line następujące referaty:

  • Wąska źrenica – spory problem. Jak osiągnąć odpowiednią wielkość źrenicy w czasie operacji zaćmy? Prezentacja przypadków. - R. Różycki, J. Wasyluk, M. Jezierski, I. Kaczmarek
  • Sklerektomia głęboka diatermiczna HFDS – nowa alternatywa w minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry. - J. Wasyluk, M. Jezierski, I. Kaczmarek, R. Różycki
  • Skuteczna politerapia jaskry - uwagi praktyczne. - J. Wasyluk

JW, WIML
fot. WIML

     

Go to top