Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej WIML

W dniu 27 stycznia 2017 roku, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej WIML, związane z 89 rocznicą powołania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Posiedzenie otworzył jej Przewodniczący płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML, po czym oddał głos Dyrektorowi WIML, Pani płk. dr hab. n. med. Ewelinie Zawadzkiej-Bartczak, prof. WIML.

Pani Dyrektor powitała wszystkich obecnych, szczególnie serdecznie zaproszonych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Podsekretarz Stanu w MON - prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, poseł na sejm RP członek Komisji Obrony Narodowej - Krzysztof Zaremba, Inspektor Sił Powietrznych w DG RSZ - gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski, Dyrektor DWSZdr Szef Służby Zdrowia WP - gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Rektor-Komendant WSOSP - gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Dyrektor ITWL - płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT - płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, Dyrektor WIHiE - płk dr n. biol. Robert Zdanowski.

Pierwszą część referatu okolicznościowego wygłosił prof. dr n. med. Krzysztof Klukowski, wieloletni pracownik naukowy WIML i jego komendant w latach 1997-2002. Przedstawił w nim historię i dorobek naukowo-badawczy Instytutu od początku jego powołania do początku lat 2000.

Kolejnym mówcą była Pani płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML. Pani Dyrektor podziękowała, w pierwszych słowach, wszystkim byłym i obecnym pracownikom Instytutu za dotychczasowy, ogromny wkład pracy włożony w jego rozwój. Przytoczyła treść rozkazu Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych, z dnia 7 stycznia 1928 r. powołującego Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich (CBLL), dzisiejszy WIML i podkreśliła, że przywołujemy go z dumą podczas kolejnych rocznic instytutowych i, że po 89 latach jest dla nas ciągle aktualny. W dalszej części swojego referatu, Pani Dyrektor wskazała na te elementy, które wyróżniają WIML na tle innych ośrodków naukowo-badawczych, m.in. na unikatową strukturę organizacyjną oraz specjalną infrastrukturę badawczą oraz przedstawiła wizję i zamierzenia WIML na najbliższą przyszłość.

W dalszej części posiedzenia zabrał głos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, który w swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę ponownego wpisania się WIML-u w nurt nauki i badań wyprzedzających epokę, tak jak to miało miejsce na początku jego istnienia. W przekonaniu ministra WIML ma trwałe i niepodważalne miejsce w Wojsku Polskim i powinien podążać w kierunku badań naukowych, które sięgają poza bieżące działania (wyprzedzają horyzont).

Następnie głos zabrał Pan poseł Krzysztof Zaremba, który w imieniu własnym i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przekazał gratulacje dla WIML z okazji jubileuszu oraz życzenia dalszego, szybszego niż w ostatnich latach, rozwoju naukowego.  

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Rady Naukowej, po odczytaniu przez jej Przewodniczącego łacińskiej preambuły związanej z nadawaniem tytułu doktora nauk medycznych, doktoranci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk swoich promotorów dyplomy doktorskie.

fot. WIML

     

Go to top