WIML partnerem w unijnym programie Województwa Mazowieckiego przeciw COVID-19

 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej został włączony do realizacji projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego".
Liderem w/w projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego: razem 70 podmiotów/lokalizacji, 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.
W ramach projektu na rzecz WIML przekazano aparaturę medyczną oraz środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, z czego 493 442 397,00 zł to środki europejskie, 50 585 382,00 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 34 144 342,00 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2023.

 

     

Go to top