Wykład na temat zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej żołnierzy przeprowadzony w SG WP

W dniu 25.02.2021 roku na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego, eksperci z WIML dr inż. Agata Gaździńska, Kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości oraz mgr Marta Turczyńska, Asystent w Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości wygłosiły w Sztabie Generalnym WP wykład podczas szkolenia kierowniczej kadry Wychowania Fizycznego i Sportu Sił Zbrojnych RP, na temat „Zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczna żołnierzy i w okresie pandemii i po jej zakończeniu”.

Plan wykładu przedstawiał się następująco:
1.    Zasady zdrowego żywienia i stylu życia
2.    Wpływ żywienia na odporność
3.    Zmiany zachowań żywieniowych Polaków w czasie pandemii
4.    Zalecenia żywieniowe dla osób chorujących na COVID-19
5.    Otyłość a koronawirus SARS-CoV-2
6.    Aktywność fizyczna żołnierzy
7.    Aktywność fizyczna w okresie pandemii
8.    Negatywne skutki pandemii

Kolejne wspólne przedsięwzięcie Sztabu Generalnego WP i WIML planowane jest na 27 kwietnia 2021 r. z okazji „Dnia sportu i zdrowego trybu życia w Siłach Zbrojnych RP”, ogłoszonego przez Szefa Sztabu Generalnego. Nasi specjaliści z Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości WIML wygłoszą wówczas wykład przy wykorzystaniu połączenia wideokonferencyjnego, które ułatwi dotarcie do szerokiego grona żołnierzy WP.

 

     

Go to top