Dzień Flagi i Święto Konstytucji

2 i 3 maja to dni, które są najlepszym momentem do złożenia hołdu naszym przodkom oraz czasem uczestnictwa wielu Polaków w uroczystościach i wydarzeniach przygotowanych z tej okazji.

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga to symbol niepodległej, wolnej i suwerennej Polski, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach historii Naszej Ojczyzny.

Święto Konstytucji 3 maja to upamiętnienie uchwalenia konstytucji, która w 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ta przyjęta przez Sejm Czteroletni ustawa zasadnicza, stała się pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją, która w tak znaczący i postępowy sposób zmieniała ustrój państwa.

MM, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top