Jubileusz 90-lecia WIML

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Uroczystość poprzedziła Msza Święta, którą celebrował Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

W Jubileuszu wzięło udział blisko 60 Gości Honorowych, w tym między innymi: Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP – Pan Andrzej Smirnow, Prezes ULC - Pan Piotr Samson, Dyrektor DWSZ, Szef Służby Zdrowia WP – Pan gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Dyrektor DEKiD MON – Pan Sławomir Frątczak oraz Inspektor Sił Powietrznych - Pan gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak.

Ponadto, swoją obecnością Jubileusz zaszczycili Byli Dowódcy Sił Powietrznych, Przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Żandarmerii, Rektorzy Uczelni, Dyrektorzy Instytutów Naukowo-Badawczych oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych. Na obchodach nie zabrakło również Członków Rady Naukowej WIML, a także obecnych i byłych Pracowników Instytutu.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak powitała wszystkich przybyłych.

W programie Uroczystości znalazła się prezentacja działalności Instytutu, w tym projekcja filmu poświęconego jego rozwojowi w kolejnych latach, oraz wystąpienia przybyłych Gości. Na zakończenie Dyrektor WIML uhonorowała długoletnich i zasłużonych Pracowników Instytutu medalami pamiątkowymi.

Galeria zdjęć z Uroczystości

fot. WIML

     

Go to top