Klaster Technologii Informacyjnych

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, wraz z 15 instytucjami i przedsiębiorstwami, jest współzałożycielem Klastra Technologii Informacyjnych.
Zadaniem Klastra jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, m.in: z branży IT, telemedycyny i technologii VR a otoczeniem biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru województwa mazowieckiego.
Działalność Klastra będzie obejmowała:

  • cyberbezpieczeństwo
  • technologie przyrostowe (drukarki 3D, jak i nowe materiały), produkcję i wykorzystanie dronów (również zaawansowana sensoryka i symulatory)
  • nowe materiały w medycynie (urządzenia medyczne, protetyka), telemedycynę
  • skanowanie 3D oraz obróbkę danych z tego zakresu
  • technologie GIS.

Do współpracy, tworząc Klaster, przyłączyli się: 3D LAB Sp. z o.o., 3D MASTER S.C., 3DREAM, ASCOMP S.A., BIBUS MENOS Sp. z o.o., Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o., DRON HOUSE S.A., EVATRONIX S.A., Gmina Pomiechówek, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, TERMOCENT Marek Kitliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, VIGO ORTHO POLSKA Sp. z o.o., WASKO S.A, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

fot. UKSW

     

Go to top