Świadczenia opieki zdrowotnej w systemie „bezkolejkowym” dla żołnierzy zawodowych

 

Szanowni Państwo informujemy, że żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom OT pełniącym terytorialną służbę wojskową, przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny art. 287 oraz art. 325) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Dokumentem uprawniającym do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej jest legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej lub dokument osobisty stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej.

fot. ISz, WIML

     

Go to top