Młody Naukowiec – stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr Eweliny Maculewicz

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) co roku przyznaje stypendia dla studentów i wybitnych naukowców wykazujących się osiągnieciami w różnych dziedzinach nauki. Ma to na celu wspieranie rozwoju kadry naukowej i badawczej oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w polskiej nauce. 

Jednym z tegorocznych stypendystów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu jest dr Ewelina Maculewicz, pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WIML, specjalista w dziedzinie fizjologii człowieka oraz badań genetycznych, kierownik projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. „Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska”.

Serdecznie gratulujemy.

ISz, WIML

     

Go to top