Modele teoretyczne wyjaśniające zachowanie kierowców na drodze

„Modele teoretyczne wyjaśniające zachowanie kierowców na drodze” to tytuł artykułu, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma Medycyna Pracy (Med Pr 2017;68(3):401–411), https://doi.org/10.13075/mp.5893.00228), którego autorem jest pracownik z Zakładu Psychologii Lotniczej WIML, dr n. hum. Marcin Biernacki.

 

Dr Biernacki przybliża nam mechanizmy i czynniki odpowiedzialne za zachowanie kierowcy na drodze, ujęte w modelach teoretycznych. Zrozumienie mechanizmów i czynników odpowiedzialnych za zachowanie kierowcy jest przedmiotem nieustającego zainteresowania psychologów transportu, lekarzy medycyny pracy i inżynierów. Modele zachowania kierowcy stanowią punkt wyjścia pozwalający na zrozumienie tych mechanizmów i lokalizację czynników stanowiących barierę w optymalnym funkcjonowaniu na drodze. Pozwalają one również systematyzować wiedzę na temat czynników odpowiedzialnych za zachowania kierowcy, a przez to są punktem wyjścia formułowania hipotez empirycznych lub diagnostycznych. Celem pracy jest przybliżenie modeli zachowania kierowcy zarówno z perspektywy opisowej, jak i funkcjonalnej.

http://medpr.imp.lodz.pl/Biezacy-numer

     

Go to top