Dwa plakaty WIML na 24 International Society for Magnetic Resonance in Medicine

Dwie prace współautorstwa dr. hab. n. med. Stefana Gaździńskiego, prof. WIML zostały przedstawione podczas sesji plakatowej 24. międzynarodowej konferencji środowiska naukowców i lekarzy wykorzystujących w badaniach rezonans magnetyczny.

Wyniki badań zaprezentowano na plakatach zatytułowanych: „Follow-up analyses on the effects of long-term use of high fat diet on hippocampal volumes and hippocampal metabolite concentrations in Wistar rats: a voxel based morphology and 1H MRS approach” i „Effects of High-Fat Diet on White Matter Integrity: A Diffusion Tensor Imaging Study in Wistar Rats”.

Obie prace powstały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, realizowanego w WIML we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego oraz Instytutem Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN w Warszawie.

Zaprezentowane badania wpisują się w szerszy nurt działalności naukowej dr. hab. n. med. Stefana Gaździńskiego, prof. WIML dotyczącej mechanizmów powstawania otyłości.

Prace badawcze w tym zakresie są prowadzone we współpracy m.in. z  dr. hab. n. med. Mariuszem Wyleżołem, prof. WIML, kierownikiem Kliniki Chirurgii i dr inż. Agatą Gaździńską, kierownikiem Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości.

     

Go to top