Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych


Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który organizuje kursy w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego.

W lotnictwie cywilnym RP Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych funkcjonuje od 2002 roku. Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze. Doświadczenie to może być nabyte na podstawie cywilnych lub wojskowych uprawnień jako pilot, inżynier aeronautyki lub inżynier obsługi technicznej statku powietrznego. Personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym, lub mających związek z zarządzaniem w lotnictwie może być również odpowiedni do szkolenia w badaniu wypadków. Ponieważ badania wypadków będą często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest aby wyselekcjonowani do szkolenia jako badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.Powołany Ośrodek Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich Ekspertów jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych.

W ramach ośrodka prowadzone będą:

 • Kurs wstępny
 • Kurs podstawowy
 • Kursy specjalistyczne
 • Inne kursy doświadczalne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Rada Programowa

 • Przewodniczący Honorowy: płk w st. spocz. pil. dr inż. Antoni MILKIEWICZ
 • Przewodniczący: płk dypl. pil. inż. Andrzej LEWANDOWSKI - PKBWL

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK - ITWL
 • prof. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI - ILot.
 • płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, prof. WIML - WIML

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr. hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL
 • prof. dr hab. n. med. Lech KOPKA - WIML
 • dr inż. Leszek LOROCH - ILot.
 • dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI - PWr
 • mgr inż. pilot Andrzej PUSSAK - PKBWL
 • mgr inż. Zbigniew DROZDOWSKI - PKBWL
 • dr inż. Ryszard SABAK - ITWL
 • dr n. med. Marian MACANDER - WIML

Więcej informacji na stronie: https://www.itwl.pl/szkolenia1/szkolenia-czlonkow-i-ekspertow-kbwl

     

Go to top