Patent na wynalazek

W dniu 30.12.2016 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił przyznanie Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej patentu na wynalazek pt. „Mechaniczno-optyczny wskaźnik kontroli hydraulicznego urządzenia przełączającego” o numerze  PL.224349(B1).

Twórcami wynalazku są: Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Mirosław Dereń i Franciszek Skibniewski.

Wynalazek przeznaczony jest do użytku w instalacji sprzętu wysokościowo-ratowniczego wewnątrz komory niskich ciśnień, wykorzystywanej do badań i treningu pilotów, a w szczególności do badania stopnia oporności – czasu rezerwowego.

 

     

Go to top