Porozumienie o współpracy PKBWL z WIML

21 marca 2017 roku dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej Pani płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak oraz przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk. dypl. pil. Andrzej Lewandowski podpisali porozumienie o współpracy obu Instytucji.

porozumienie-WIML-PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w ramach niniejszego porozumienia podejmie współpracę z WIML w zakresie:

 • Badań naukowych, ekspertyz oraz analiz medycznych i psychologii lotniczej, a w szczególności:
  • wpływu na organizm ekstremalnych czynników związanych z lotem
  • dezorientacji przestrzennej, niedotlenienia wysokościowego, ostrej hipoksji i nagłej dekompresji
  • stresu, hałasu, niskich i wysokich temperatur i przeciwskazań zdrowotnych do lotów turystycznych
  • Prowadzenie przez WIML szkoleń na rzecz PKBWL i organizacji lotniczych Lotnictwa Cywilnego w „Ośrodku Szkolenia Specjalistów Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego”.
  • Uczestniczenie w opracowaniu i przygotowaniu programu przedsięwzięć systemowych związanych z budową „Krajowego Systemu Zabezpieczenia Badania Katastrof Lotniczych Samolotów Szerokokadłubowych”.

  porozumienie-WIML-PKBWL

  Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycyny  Lotniczych na potrzeby związane z badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym.

  Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i Kierownika Zakładu Patofizjologii Lotniczej i Bezpieczeństwa Lotów prof. dr. hab. med. Lecha Kopki.

  porozumienie-WIML-PKBWL

  fot. Janusz Ośko

       

  Go to top