Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej WIML kadencji 2017-2021

 

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej kadencji 2017-2021, odbyło się 19 grudnia 2017 r.

Otworzyła je Pani Dyrektor WIML, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML, która wręczyła nominacje podpisane przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz nominacje wyłonione w wyborach wewnętrznych w Instytucie.

Po krótkim przemówieniu okolicznościowym, przeprowadzono wybory na przewodniczącego Rady Naukowej. W tajnym głosowaniu na to stanowisko został wybrany prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. Pod kierunkiem nowego przewodniczącego wybrano wiceprzewodniczących Rady, zostali nimi: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak oraz płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML. Na sekretarza wybrano dr. hab. inż. Łukasza Dziudę, prof. WIML

Nowy skład Rady Naukowej WIML kadencji 2017-2021.

Prezydium:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • Z-ca przewodniczącego: płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
 • Sekretarz: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML

 Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj
 • dr n. med. Stanisław Dec
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr inż. Agata Gaździńska
 • dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
 • prof. dr hab. n. med. Lech Kopka
 • ppłk dr n. med. Marcin Kopka
 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
 • dr hab. n. med. Ewa Majewska, prof. UM
 • prof. dr hab. Wiesław Nowiński
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
 • prof. dr hab. n. med. Marek Prost
 • dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML
 • dr n. med. Roman Stablewski
 • ppłk dr n. med. Karol Stasiak
 • dr hab. n. med. Michał Tenderenda, prof. COI
 • prof. dr hab. Jan Terelak
 • płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak,  prof. WIML

     

Go to top