Psychologowie z WIML na Ogólnopolskiej Konferencji Diagnozy Psychologicznej

W dniach 16-17 marca 2017 roku, w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania, w której czynny udział wzięli pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej dr Piotr Zieliński i mgr Marta Górska.

Dr Piotr Zieliński podjął temat wysokospecjalistyczny dotyczący dokładności pomiaru testów psychologicznych, wskazując na inne alternatywne metody, które są często bardziej precyzyjne od tych, które są powszechnie znane. Zwrócił on uwagę, że współczesna psychometria ma wiele do zaoferowania zarówno twórcom, jak i użytkownikom testów psychologicznych. Rozwój programów komputerowych umożliwia dziś proste stosowanie nawet bardzo złożonych modeli w obrębie teorii odpowiedzi na pozycje testowe (IRT). W obrębie klasycznej teorii testów popularność zyskują nowe metody szacowania rzetelności, stanowiące rozsądną alternatywę dla coraz powszechniej krytykowanego współczynnika alfa Cronbacha. Wszystko to pozwala w efekcie na znacznie lepsze – niż za pomocą starszych, „klasycznych” metod – radzenie sobie z problemem precyzji pomiaru.

Wystąpienie było osobistą refleksją autora, co sprowokowało publiczność do żywej, merytorycznej dyskusji.

Mgr Marta Górska otworzyła sesję z zakresu Diagnozy Klinicznej poruszając temat kinezjofobii, czyli lęku przed poruszaniem się oraz zaprezentowała autorskie narzędzie służące do pomiaru tego zjawiska.

Narzędzie to powstało w wyniku dwuletniej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami po rozległych operacjach kręgosłupa i kolan. Wielu z nich zostało skierowanych do psychologa przez lekarzy prowadzących lub fizjoterapeutów, ponieważ stopień napięcia mięśni i lęk przed wystąpieniem bólu był na tyle silny, że utrudniał dalsze postępowanie lecznicze. Pomiar poziomu kinezjofobii ma na celu ukazanie podejmowanych sposobów myślenia pacjenta dotyczących doznań bólowych, jak również uwidocznienie efektów tego typu interpretacji w zachowaniu pacjenta.

Tematyka poruszona przez mgr Martę Górską jest niespotykanym, ale jednocześnie niezwykle ważnym obszarem znajdującym swoje miejsce w podejściu nie tylko psychologicznym, ale i medycznym.

     

Go to top