Uroczystość otwarcia wirówki przeciążeniowej

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o niezwykłym wydarzeniu, jakim była uroczysta ceremonia otwarcia i oddania do użytku jednej z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych–dynamicznego symulatora lotu. Uroczystość ta odbyła się 19 września 2011 roku na terenie WIML w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54.

Nowa wirówka jest powodem do dumy i satysfakcji. Jest to dobra wiadomość dla pilotów, ponieważ umożliwia prowadzenie w szerokim zakresie szkolenia pilotów w lotach samolotami F-16 i MIG-29 w warunkach dynamicznego obciążenia organizmu. Trening i monitorowanie stanu zdrowia pilota to najważniejszy cel skutecznego i bezpiecznego wykonywania misji lotniczych na współczesnych typach statków powietrznych. Ten cel został osiągnięty.

Uroczystość otwarcia poprzedziła zorganizowana o godz. 13 w WIML konferencja prasowa, na którą Dyrektor Instytutu zaprosił: wykonawcę wirówki Dyrektora AMST Systemtechnik GmbH z Austrii Richarda Schlusselbergera, prof. Jerzego Achimowicza z WIML, dr. Krzysztofa Kowalczuka – Kierownika Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML, Kierownika Programowego Zespołu Zakupu Wirówki WIML Zbigniewa Żukowskiego oraz Kierownika Programowego Zespołu Zakupu Wirówki ze strony AMST Jozefa Joahimbauera. Każdy z wymienionych omówił zakres zrealizowanych prac, których głównym celem było zainstalowanie i uruchomienie wirówki przeciążeniowej dla potrzeb szkolnotreningowych pilotów operujących w środowisku dużych przeciążeń.

Odegranie hymnu państwowego oraz powitanie gości i krótkie przemówienia rozpoczęły się o godz. 15, a po nich nastąpiło symboliczne wręczenie kluczy i podpisanie protokółu końcowego przekazania nowej wirówki przez Dyrektora AMST. Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej MON Zbigniew Włosowicz w swoim wystąpieniu powiedział, że uczestniczy w historycznej uroczystości. Wraz z otwarciem nowej wirówki WIML staje się centrum współpracy międzynarodowej. Nowa wirówka to urządzenie należące technologicznie i funkcjonalnie do najnowocześniejszych osiągnięć światowych w tym zakresie. Zostanie wykorzystane do szkolenia pilotów, pozwoli też na precyzyjną ocenę tolerancji przeciążeń w warunkach wykonywania skomplikowanych czynności operatorskich. Występujący zacytował też wypowiedź gen. dr med. Stanisława Roupperta z 1926 r. „człowiek nie jest przystosowany do latania w powietrzu i z tego powodu jak najwydatniejsze pomoce lekarskie w zakresie fizjologii człowieka zdrowego winny być udzielane lotnikowi pilotowi i obok pilota jako jego poważny pomocnik winien stanąć lekarz wojskowy z całym aparatem nowoczesnej fizjologii” i stwierdził „i ten aparat dzisiaj otwieramy”.

Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski w swoim przemówieniu powiedział m.in. „…ten symulator bardzo dobrze wpisuje się w nasze główne zadanie, cel i sposób szkolenia…..dążymy do zmiany systemu szkolenia lotniczego….tworzymy nowe programy……”.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Podsekretarz Stanu Zbigniew Włosowicz, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski, Dyrektor firmyAMST Richard Schlusselberger, a ostatniego cięcia wstęgi i otwarcia dokonał Dyrektor WIML płk dr Olaf Truszczyński. W ceremonii otwarcia wirówki wziął udział Biskup Polowy WP Józef Guzdek.

W tej uroczystości uczestniczyli specjaliści zaproszeni z USA, Europy i wielu innych krajów oraz Polski. Na otwarcie przybyli poza wymienionymi m.in.: Dyrektor i Zastępca Biura F-16 MON, Szef Sztabu Sił Powietrznych, Naczelnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych / Wydziału Kontroli Eksportu i Współpracy Przemysłów Obronnych w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego WP, ambasadorzy: Republiki Chorwacji, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Attache Obrony Republiki Finlandii, Królestwa Danii, Attache Lotniczy Stanów Zjednoczonych, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ordynariusz Wojskowy w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, Ewangelicki Biskup Wojskowy, Dziekan Dekanatu Wojskowego Inspektoratu Służby Zdrowia, Dyrektor WIM, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, przedstawiciele AON, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz wielu gości z 28 krajów.

Po uroczystości otwarcia zaprezentowano możliwości dynamiczne nowej wirówki, możliwości symulatora w konfiguracji Mig-29 oraz pokaz ubioru antyprzeciążeniowego G-RAFFE. Następnie goście mieli możliwość zapoznać się z zakresem działania pracowni szkoleniowych WIML zwiedzając: Pracownię Treningu Nocnego Widzenia, Pracownię Niedotlenienia Wysokościowego, Wysokich i Niskich Temperatur i Medycyny Hiperbarycznej, Pracownię Wirówki Przeciążeniowej oraz Pracownię Symulatorów Lotu, a także Salę Tradycji WIML.

Oddanie do użytku wirówki przeciążeniowej- dynamicznego symulatora poprzedzone zostało ważnymi konferencjami naukowymi:

  1. W Jachrance w dniach od 16 do 20 września 2011 r. odbył się III Kongres Użytkowników Symulatorów AMST-Systemtechnik GmbH organizowany z udziałem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Tematyka konferencji dotyczyła poglądów i doświadczeń w dziedzinie szkolenia lotniczo-lekarskiego jako immanentnej części ogólnego szkolenia lotniczego. Koncentrowano się zwłaszcza na szkoleniu pilotów w środowisku dużych przeciążeń. Podnoszono problem jakości szkolenia w symulatorze-wirówce przeciążeniowej w aspekcie możliwości zastąpienia ćwiczeń z lotu rzeczywistego. Wiele ćwiczeń jak: zapoznawanie się ze zjawiskiem dezorientacji przestrzennej i innymi fizycznymi czynnikami lotu w nowoczesnych siłach powietrznych wykonywanych jest na symulatorach lotniczych. Ograniczenia ekonomiczne, w połączeniu z restrykcjami ekologicznymi stawiają przed siłami zbrojnymi wciąż rosnące wyzwania prowadzące do rozwoju alternatywnych jednakże realistycznych szkoleń na ziemi. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej rozpoczynając użytkowanie jednej z najnowocześniejszych wirówek przeciążeniowych na świecie, w wyniku prowadzonych prac, możliwych do wykonania w nowej wirówce, podejmie działania zmierzające do ustanowienia koncepcji szkolenia lotniczego, które bez uszczerbku dla bezpieczeństwa lotu, sprostają tym wymaganiom.
  2. W Warszawie w Hotelu Hilton w dniach 16-17 sierpnia 2011 r. odbyła się Konferencja nt. „Psychophysiological Aspects of Flight Safety in AerospaceOperations “- Psychofizjologiczne Aspekty Bezpieczeństwa Lotów w Operacjach Lotniczych i Kosmicznych, organizowana przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, USA pod auspicjami:
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Dowództwa Sił Powietrznych SZ.

     

Go to top