II Warszawskie Forum Okulistyczne

W dniach 14-16.09.2023 w Józefowie k. Warszawy odbyło się II Warszawskie Forum Okulistyczne, którego merytorycznym organizatorem była Klinika Okulistyczna WIML. 

W wydarzeniu tym wzięło udział 366 lekarzy oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Uczestnicy wysłuchali 45 wykładów w 8 sesjach naukowych, a także wzięli udział w 16 kursach edukacyjnych. Wśród wykładowców i prowadzących kursy gościliśmy najwybitniejsze autorytety z dziedziny okulistyki, m. in. kierowników klinik okulistycznych z Bydgoszczy, Łodzi, Katowic, Białegostoku, Lublina, Rzeszowa, Wrocławia i Warszawy.

Pracownicy Kliniki Okulistycznej WIML prowadzili liczne wykłady oraz kursy, a w Sesji Młodych Okulistów rezydentka z naszej kliniki, lek. K. Paczwa ze współautorami, zdobyła nagrodę za najlepsze wystąpienie.

Podczas sesji inauguracyjnej, poświęconej służbie polskich pilotów oraz zagadnieniom ze styku okulistyki i medycyny lotniczej oraz kosmicznej, gościliśmy m.in. dowódcę bazy lotnictwa taktycznego z Mińska Mazowieckiego oraz Malborka. Sesja ta uwieńczona była występem Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom II Warszawskiego Forum Okulistycznego za wzięcie udziału w konferencji, mając nadzieję na kolejne spotkanie za rok.

Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr n. med. Radosław Różycki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr n. med. Jaromir Wasyluk

JW, WIML
fot. JW, WIML

     

Go to top