WIMLowa Wigilia 2016

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. w WIML odbyło się spotkanie opłatkowe Dyrekcji z Pracownikami i Zaproszonymi Gośćmi wśród, których byli: gen. bryg. dr Józef Guzdek - Biskup Wojska Polskiego, gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk - Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, prof. dr hab. inż. Adam Liebert - Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, ppłk dr n. biol. Robert Zdanowski - Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, prof. dr hab. inż. Józef Żurek - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz ks. kmdr. Janusz Bąk.

Płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, Dyrektor WIML przywitała Gości i licznie zgromadzonych Pracowników. Ks. kmdr Janusz Bąk odczytał słowa Ewangelii, a Biskup Józef Guzdek, złożył wszystkim zebranym ciepłe życzenia świąteczne. 

Po oficjalnej części uroczystości Dyrekcja, Goście i Pracownicy podzielili się opłatkiem oraz poczęstowali tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.

fot. Janusz Ośko

 

     

Go to top