Wyróżnienie dla WIML w 6. edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

W dniu 5.10.2023 roku odbyła się Gala wręczenia nagród w 6. edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. Kapituła  pod przewodnictwem dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, złożona z 40 praktyków ochrony zdrowia i zwycięzców poprzednich edycji, wybrała najlepsze projekty w 7 kategoriach. 

W gronie finalistów w kategorii  „Innowacyjny szpital – zarządzanie” wyróżniony został Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej za "Program Skoordynowanej Opieki nad Pacjentem z Otyłością: Diagnostyka, Leczenie i Monitorowanie".  

W kategorii "Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych" IV laureatem konkursu została Klinika Chirurgii Ogólnej WIML za wdrożenie projektu „iMONI-Q: Monitorowanie jakości leczenia chirurgicznego poprzez skalę Clavien-Dindo”.

MJ, WIML
fot. MJ, WIML

     

Go to top